Simulator nieuwe nettarieven: hoeveel bedraagt uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur? Maak de berekening!

Vanaf 1 januari 2023 verandert de elektriciteitsfactuur voor alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. We rekenen de nettarieven dan anders aan. Die nettarieven betaalt u om elektriciteit tot bij u thuis of tot bij uw onderneming te krijgen. 

Vandaag betaalt u die nettarieven op basis van uw afname van het net (kWh). Binnenkort verandert dat. Vanaf begin 2023 betaalt u een deel van de nettarieven op basis van de netcapaciteit (kW) die u gebruikt: het capaciteitstarief. Het onderscheid tussen het dag- en nachttarief verdwijnt dan ook voor de nettarieven. Het maakt voor de nettarieven dus niet meer uit wanneer u verbruikt (dag of nacht).

Benieuwd wat deze verandering betekent voor u? 

Met deze simulator schatten gezinnen en kleine bedrijven aangesloten op het laagspanningsnet hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur met de nieuwe nettarieven in. 

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de nieuwe nettarieven niet. U kan de simulator dus niet gebruiken. Wilt u weten hoeveel het sociaal tarief bedraagt? Dat vindt u in de V-test® of op de website van de CREG

Let op: De simulator maakt op dit moment een inschatting van uw elektriciteitsfactuur voor 2022 met de nieuwe nettarieven. In werkelijkheid betaalt u in 2022 nog nettarieven volgens de oude aanpak. Dat werkelijke resultaat toont de simulator niet. De tarieven die de simulator gebruikt voor 2022 zijn dus louter indicatief. Wij beslissen over de nettarieven voor 2023 in het najaar van 2022. 

Meer weten over de nieuwe nettarieven?