Simulator nieuwe nettarieven: hoeveel nettarieven betaalt u in 2023?

Wie kan een berekening maken?

  • Gezinnen en kleine bedrijven, aangesloten op het laagspanningsnet.

Wie kan geen berekening maken?

  • Gezinnen met sociaal tarief. Het sociaal tarief is een totaalprijs per kWh.
  • Gezinnen met een thuisbatterij. Die techniek zit niet in de simulator.

Meer weten over de nieuwe nettarieven?