Mijn resultaat

Heffingen Energiekost
Nettarieven I andere Nettarieven I capaciteitstarief (gemiddelde maandpiek)

De grafiek toont de evolutie van uw nettarieven van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder terugdraaiende teller. In de balk voor 2023 ziet u een gearceerd deel. Dat is het capaciteitstarief. U betaalt het capaciteitstarief op basis van uw gemeten piekvermogen. Ontdek wat u kan besparen door uw verbruik te spreiden met het keuzemenu.

Meer weten over hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen?

De grafiek toont de evolutie van uw nettarieven van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder terugdraaiende teller. In de balk voor 2023 ziet u een gearceerd deel. Dat is het capaciteitstarief. U betaalt het capaciteitstarief op basis van uw gemeten piekvermogen. Ontdek wat u kan besparen door uw verbruik te spreiden met het keuzemenu.

Meer weten over hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen?

De grafiek toont de evolutie van uw nettarieven van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder terugdraaiende teller. In de balk voor 2023 ziet u een gearceerd deel. Dat is het maximumtarief. Normaal betaalt u nettarieven met het capaciteitstarief en kWh-tarief. In uw geval zou u met het capaciteitstarief en kWh-tarief meer nettarieven betalen dan met het maximumtarief. Daarom betaalt u het maximumtarief (€/kWh). Ontdek wat u kan besparen door uw verbruik te spreiden met het keuzemenu.

Meer weten over hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen?

De grafiek toont de evolutie van uw nettarieven van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder terugdraaiende teller. In de balk voor 2023 ziet u een gearceerd deel. Dat is het maximumtarief. Normaal betaalt u nettarieven met het capaciteitstarief en kWh-tarief. In uw geval zou u met het capaciteitstarief en kWh-tarief meer nettarieven betalen dan met het maximumtarief. Daarom betaalt u het maximumtarief (€/kWh). Ontdek wat u kan besparen door uw verbruik te spreiden met het keuzemenu.

Meer weten over hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen?

De grafiek toont de evolutie van uw volledige factuur van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder zonder terugdraaiende teller. De verschillende kleuren geven de onderdelen van uw factuur weer: energiekost, nettarieven en heffingen. De energiekost is door de hoge energieprijzen sinds 2021 sterk gestegen.

De grafiek toont de evolutie van uw volledige factuur van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. De verschillende kleuren geven de onderdelen van uw factuur weer: energiekost, nettarieven en heffingen. De energiekost is door de hoge energieprijzen sinds 2021 sterk gestegen.

De grafiek toont de evolutie van uw volledige factuur van 2018 tot en met 2023 met een klassieke meter. De verschillende kleuren geven de onderdelen van uw factuur weer: energiekost, nettarieven en heffingen. De energiekost is door de hoge energieprijzen sinds 2021 sterk gestegen.

De grafiek toont de evolutie van uw volledige factuur van 2018 tot en met 2023 met een klassieke meter en terugdraaiende teller. De verschillende kleuren geven de onderdelen van uw factuur weer: energiekost, nettarieven en heffingen. De energiekost is door de hoge energieprijzen sinds 2021 sterk gestegen.

De grafiek toont de evolutie van uw volledige factuur van 2018 tot en met 2023 met een digitale meter. Vanaf 2021 is dat zonder zonder terugdraaiende teller. De verschillende kleuren geven de onderdelen van uw factuur weer: energiekost, nettarieven en heffingen. De energiekost is door de hoge energieprijzen sinds 2021 sterk gestegen.

De Vlaamse regering voorziet tot eind 2025 voor eigenaars van zonnepanelen een retroactieve investeringspremie bij de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter. Meer weten?

Resultaat 2023

U laadt uw wagen zo snel mogelijk.
U gebruikt op dat moment geen andere toestellen.
Besparing ten opzichte van 'zonder spreiding van mijn verbruik' U laadt uw wagen gespreid.
U stemt het laden af op het verbruik van uw andere toestellen.

Mijn gemiddelde maandpiek

Deze waarden zijn een inschatting van uw gemiddelde maandpiek. Spreidt u uw verbruik? Dan kan u uw piekvermogen beperken. Zo kan u mogelijk besparen op uw factuur. Meer weten?

3,73 kW
met spreiding van mijn verbruik
2,5 kW
met slim laadpunt

Mijn zelfverbruik

Deze waarde is een inschatting van uw percentage zelfverbruik. Hoe meer u verbruikt op momenten dat uw zonnepanelen energie produceren, hoe beter voor uw factuur. Meer weten?

Mijn zelfverbruik
Injectie Mijn zelfverbruik
Disclaimer

Het resultaat van de simulator is enkel een inschatting. De simulator maakt die inschatting op basis van de gegevens die u invult en een aantal veronderstellingen over eenheidsprijzen en tarieven.

Het doel van de simulator is om u te informeren. U krijgt inzicht in wat de nieuwe nettarieven voor u betekenen. Er kunnen geen rechten aan dit resultaat ontleend worden. Meer weten?

Wilt u een overzicht van de veronderstellingen over eenheidsprijzen en -tarieven? Of een beschrijving van de gebruikte methodiek en aannames voor de inschatting van uw gemiddelde maandpiek en eventueel zelfverbruik? Bekijk dan het achtergronddocument over de simulator.